Rejestracja

Szanowni Państwo, drodzy Spartakiadowicze!

Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w XXX Ogólnopolskiej Spartakiadzie Prawników, która odbędzie się w Radomiu w dniach 11-15 września 2019 r. (rozgrywki sportowe odbędą się w dniach 12-14 września 2019 r.).

Organizatorem wydarzenia jest Radomskie Stowarzyszenie Prawników z siedzibą w Radomiu.

Rejestracja

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI INDYWIDUALNEJ

Dla Uczestników przygotowaliśmy trzy warianty pobytu (do wyboru podczas rejestracji):

  • Wariant A – 1.000 zł brutto (zakwaterowanie w Domach Studenckich UTH Radom w pokojach 2 osobowych, pakiet startowy, imprezy sportowe i towarzyszące, pełne wyżywienie, ubezpieczenie NNW).
  • Wariant B – 1.120 zł brutto (zakwaterowanie w Domach Studenckich UTH Radom w pokojach 1 osobowych – 70 pokoi, pakiet startowy, imprezy sportowe i towarzyszące, pełne wyżywienie, ubezpieczenie NNW).
  • Wariant C – 750 zł brutto ( pakiet startowy, imprezy sportowe i towarzyszące, wyżywienie bez śniadań, ubezpieczenie NNW).

Zgłoszenie każdego Uczestnika następuje za pośrednictwem indywidualnego formularza rejestracyjnego zawierającego m.in. dowód uiszczenia opłaty (potwierdzenie przelewu) i dowód poświadczający ukończenie studiów prawniczych bądź przynależności do prawniczej korporacji zawodowej (skan legitymacji, zaświadczenie o wpisie ).
Rejestracja każdego Uczestnika następuje jedynie poprzez przesłanie i potwierdzenie przez Organizatora formularza zgłoszenia indywidualnego (także dla Uczestników, którzy biorą udział wyłącznie w grach drużynowych).
Ostateczny termin zgłoszeń uczestnictwa w Spartakiadzie upływa z dniem 10 sierpnia 2019 roku.
Wpłat zgodnie z wybranym wyżej wariantem pobytu należy dokonać na rachunek:
Radomskiego Stowarzyszenia Prawników ul. Piłsudskiego 10, 26-600 Radom,
ING 57 1050 1214 1000 0023 5715 4372.
W tytule przelewu prosimy wpisać: SPARTAKIADA PRAWNIKÓW 2019 oraz swoje imię i nazwisko. W przypadku przelewów zbiorowych uprzejmie prosimy o wpisanie danych osób, na rzecz których przelew jest dokonywany.

II. ZGŁOSZENIA DRUŻYNOWE

Zgłoszenia drużyny dokonuje odrębnie jej kapitan – niezależnie od obowiązku indywidualnej rejestracji każdego z jej członków, w tym kapitana przy rejestracji indywidualnej w odpowiednim polu formularza do zgłoszenia drużyny podając rodzaj konkurencji drużynowej i skład osobowy. Przypominamy, że drużyny piłki koszykowej, piłki nożnej oraz piłki siatkowej liczyć mogą maksymalnie 12 osób, piłki ręcznej 14 osób, streetball 4 osoby.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować dowód uiszczenia opłaty oraz dowód poświadczający ukończenie studiów prawniczych bądź przynależności do prawniczej korporacji zawodowej.
Zgłoszenia dotyczące preferencji grup uczestników w zakresie zakwaterowania należy kierować na adres emailowy po 10 sierpnia 2019 roku.
Z uwagi na przeszkody organizacyjne możliwe jest odwołanie konkurencji bieg po schodach. Mamy jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: info@spartakiada2019.radom.pl

Pozdrawiamy i… do zobaczenia we wrześniu w Radomiu!