Najsilniejsi uczestnicy XXX Spartakiady Prawników

STRONGWOMEN
1. Małgorzata Bętkowska 60 pkt
2. Monika Zawiejska 60 pkt
3. Anna Chrobot 40 pkt

STRONGMAN
1. Sebastian Mróz 90 pkt
2. Michał Smolak 75 pkt
3. Filip Czeluśniak 65 pkt