MULTIMEDALIŚCI XXX OGÓLNOPOLSKIEJ SPARTAKIADY PRAWNIKÓW

KOBIETY

1. Anna Petri 12 złotych/4 srebrne/2 brązowe;
2. Anna Kłos-Krej 7 złotych/ 0 srebrne/ 0 brązowe;
3. Marta Wojtkowiak 6 złotych/ 4 srebrne/1 brązowy;
4. Joanna Olszówka-Zarzecka 5 złotych/ 3 srebrne/ 0 brązowych;
5. Iwona Mirosz 5 złotych/ 2 srebrne/ 3 brązowe.

MĘŻCZYŹNI

1. Wiesław Chabraszewski 10 złotych/ 2 srebrne/ 2 brązowe;
2. Wiesław Ciekliński 5 złotych/ 2 srebrne/ 0 brązowych;
Augustyn Grott 5 złotych/ 2 srebrne/ 0 brązowych;
4. Paweł Wójcik 5 złotych/ 1 srebrny/ 1 brązowy;
5. Sebastian Mróz 5 złotych/ 0 srebrnych/ 3 brązowe.