1. TERMIN ZAWODÓW: 13 września 2019 (piątek)
• Rozgrzewka – 920
• Odprawa sędziów – 930
• Otwarcie zawodów – 955
• Zawody – 1000

2. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia Delfin Radom ul. Piastowska 17.

3. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
• Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem zawodów czuwa wyznaczony koordynator – Konrad Lech tel. 507 127 791

4. PROGRAM ZAWODÓW: (czas orientacyjny)
• 50 m dowolny (10:00)
• 50 m klasyczny (10:25)
• 50 m grzbietowy (10:50)
• 50 m motylkowy (11:15)
• 100 m dowolny (11:30)
• 100 m zmienny (11:50)
• Ceremonia medalowa (12:00)
• Sztafeta 4 x 50 dowolny (12:15)
• Sztafeta mieszana 2×50, 2×100 m dowolny (12:30)
• Ceremonia medalowa (12:40)

5. ZASADY UCZESTNICTWA:
• Zawodnik/zawodniczka ma prawo startu w 6 konkurencjach indywidualnych oraz 2 sztafetach.
• Zmiany w listach startowych mogą być dokonane wyłącznie na minimum 30 minut przed startem konkurencji w Sekretariacie Zawodów.
• Warunkiem dopuszczenia zawodników do rywalizacji jest zgłoszenie się ich na 30 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia konkurencji w miejscu jej rozgrywania.

6. NAGRODY:
• Medale dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji i kategorii wiekowej.
• Najlepsza zawodniczka i zawodnik bez podziału na kategorie wiekowe zostanie wyłoniony według klasyfikacji punktowej: I miejsce – 20 pkt, II-15 pkt, III- 10 pkt, IV- 7 pkt, V- 5 pkt, VI- 3 pkt, VII- 2 pkt, VIII – 1 pkt.
• Wprowadza się klasyfikacje medalową. Klasyfikacja medalowa służy wyłonieniu najwszechstronniejszego sportowca (kobiety i mężczyzny) Spartakiady oraz najlepszej reprezentacji sportowej województwa.

7. INFORMACJE TECHNICZNE:
• Pływalnia 25m; 6 torów.
• Pomiar czasu: elektroniczny.
• Zawody zostaną rozegrane seriami na czas.
• W każdej konkurencji najpierw startują kobiety, później mężczyźni.
• Dozwolony jest zarówno start z wody jak i ze słupka startowego.
• Klasyfikacja zawodników odbywać się będzie na podstawie czasów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach.
• W sprawach spornych i nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny.
• Koordynator rozgrywek po uzgodnieniu z organizatorem ma prawo dokonać wszelkich odstępstw od postanowień regulaminu w drodze jednostronnej decyzji.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu i programu zawodów, o czym niezwłocznie powiadomi uczestników poprzez stronę Spartakiady, komunikaty słowne.
• Rzeczy wartościowe zawodnicy zobowiązani są zabezpieczyć we własnym zakresie, należy również pamiętać o prawidłowym zamknięciu szafek.

8. REGULAMIN ROZGRZEWSKI:
Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

9. ZASADY I PRZEPISY:
• Zawody przeprowadzone będą zgodnie z Regulaminem XXX Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników Radom 2019 oraz w oparciu o przepisy Polskiego Związku Pływackiego
• Przepisy pływania przewidują dyskwalifikację zawodnika m.in. za:
• Przedwczesny start,
• Brak kontaktu fizycznego ze ścianą na zakończenie wyścigu,
• Brak złamania powierzchni wody głową przed lub na linii 15 m po starcie lub nawrocie,
• Zanurzenie całkowite w trakcie wyścigu (z wyjątkiem 15m po starcie lub nawrocie),
• Ukończenie wyścigu na innym torze,
• Podciąganie się na linie torowej,
• Przeszkadzanie innemu zawodnikowi,
• Użycie urządzenia lub ubioru zwiększającego szybkość, pływalność lub wytrzymałość,
• Nieprawidłowy styl w danej konkurencji.