Automobilklub Radom

Tor kartingowy
ul. Warszawska 17/21
26-600 Radom
www.automobilklub.radom.pl

Łączna długość pętli wynosi 870 m. Tor posiada jezdnię o szerokości 8 m, poszerzoną wzdłuż widowni do 25 m. Wjazd na tor zaprojektowano na szerokość 10 m. Park maszyn posiada wymiary 35 x 67 m. Posiada trybuny wyposażone w 4000 miejsc siedzących z jednym sektorem przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Radomski tor kartingowy po przeprowadzonym remoncie i modernizacji stał się najlepszym technicznie w Polsce torem do przeprowadzania rozgrywek w sporcie kartingowym i motocyklowym, uzyskując stosowne homologacje w tych dyscyplinach sportów motorowych.)